You are here
Home > Sony

Умните очила на Sony

Наскоро получила информация от японската корпорация Sony, който съобщава за създаването на това разработчиците на собствения си носимого приспособление. Този очила SmartEyeglass, които взаимодействат с вашия смартфон на потребителя и доставящи носител точки видео и текстова информация за околната действителност.
Дебелината на оптични елементи точки е равна на три миллиметрам, а тяхната прозрачност около 85 на сто. При това приспособление се предлага сериозен набор от сензори, сред които има жироскоп, компас, микрофон и редица други сензори. Навигационен модул точно определя координати на потребителя.
Японската новост може да се използва за ориентация на терена, четене на текстове за хора с увредено зрение, а също така може да черпи информация от мрежата за околните обекти и събития и своевременно информира потребителя с важни събития, творящимися около него. В продажба умен носене притурка SmartEyeglass японски производство излезе на пазара до края на годината.

Top